بسیج عمومی تیپ های مقاومت

تیپ های مقاومت ملی در شهر یعبد، در جنوب غربی جنین، از پذیرفتن درگیری های مسلحانه ای که رزمندگانش همراه با رزمندگان سرایا القدس در این شهر انجام دادند، خبر داد.

تیپ های مقاومت در بیانیه ای نظامی که شامگاه یکشنبه منتشر شد، قول حملات بیشتر را دادند و تاکید کردند که رزمندگانش آماده مقابله با رژیم اشغالگر در جنین و اردوگاه آن هستند.

گردان ها در بیانیه خود با اعلام وضعیت بسیج عمومی برای تمامی رزمندگان خود، از توده های مردم فلسطین خواستند تا به رویکرد مقاومت و تشدید تنش در برابر نیروهای اشغالگر تا خروج از سرزمین اشغالی فلسطین ادامه دهند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles