77 درصد از رای دهندگان از اصلاحیه قانون اساسی حمایت کردند

کمیسیون انتخابات روز دوشنبه اعلام کرد که 77 درصد از رای دهندگانی که در همه پرسی در قزاقستان شرکت کردند از اصلاحات قانون اساسی حمایت کردند که ورق را به نفع دوران نورسلطان نظربایف رئیس جمهور سابق باز می گرداند.

نورلان عبدروف، رئیس کمیسیون انتخابات، با اعلام اینکه 77 درصد رأی دهندگان از این اقدام حمایت کردند، گفت: «رفراندم می تواند پذیرفته شود».

وی خاطرنشان کرد: در همه پرسی که روز یکشنبه برگزار شد، مشارکت مردم از 68 درصد گذشت.

تغییرات قانون اساسی پیشنهاد شده در همه پرسی، اصلاح حدود یک سوم مواد قانون اساسی قزاقستان را پیش بینی می کند.

هدف از همه پرسی تصویب اصلاحاتی است که شامل یک سوم اصول قانون اساسی است. همچنین، متمم قانون اساسی به ممنوعیت افراد نزدیک به رهبران از تصدی مناصب دولتی در سطوح عالی اشاره می کند، اقدامی که به نظر می رسد به ویژه خانواده نظربایف را هدف قرار داده است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles