انجمن اسرای واعد: اقدامات بزرگ تری از جمله احتمال اعتصاب غذای هزاران اسیر در راه است

به گزارش یونیوز «عبدالله قندیل» مدیر انجمن اسرای واعد گفت:«امروز تعدادی از اقدامات نهضتی در داخل زندان ها در واکنش به اعمال محدودیت های بیشتر علیه اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی گرفته خواهد شد؛ زیرا مدیریت زندان های صهیونیستی از توافق اخیری که دو هفته گذشته صورت گرفت، شانه خالی می کنند.»

قندیل در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز گفت:« در ابتدا اقداماتی در جهت افزایش تنش خواهیم گرفت که مقدمه ای برای اقدامات راهبردی بزرگ تر خواهد بود که ممکن است به اعتصاب غذا از سوی هزاران اسیر هم برسد و هدف از آن اعلام مخالفت با مجازاتی است که در حق اسرا گرفته شده است.»

هفت تن از اسرای فلسطینی در اعتراض به بازداشت اداری خویش، اعتصاب باز غذا را در زندان های رژیم صهیونیستی ادامه می هند. بیشترین مدت زمان اعتصاب متعلق به کاید الفسفوس است که به مدت 80 روز دست به اعتصاب زده است.

اسرایی که به اعصاب دست زده اند از شرایط جسمی بسیار دشواری رنج می برند و روز به روز حالشان وخیم تر می شود.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles