حمله اشغالگران به نگهبانان در مسجد الاقصی

صبح روز پنجشنبه، نیروهای پلیس اشغالگر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی یورش بردند و در صحن های آن مستقر شدند تا مسیر هجوم شهرک نشینان به مسجد را ایمن کنند.

منابع محلی گزارش دادند که پلیس اشغالگر به شدت، در میان نیروهای کمکی بزرگ نظامی، در «باب السلسله» و «البلده القدیمه» مستقر شده است.

نیروهای اشغالگر همچنین نمازخانه القبلی را پس از شلیک گلوله های پلاستیکی و بمب های صوتی به سمت افراد مستقر در آنجا بستند و حداقل یکی از مستقران را پس از حمله به وی در داخل صحن های مسجد الاقصی بازداشت کردند.

نیروهای واکنش سریع و یگان‌های ویژه با استقرار در صحن‌های مسجد، فلسطینی‌ها را از مسیر هجوم تحریک‌آمیز شهرک نشینان در صحن‌های مسجد دور نگه داشتند.

ساعت هفت صبح، پلیس رژیم اشغالگر دروازه مغربی را در مقابل شهرک نشینان گشود تا گروه گروه به صحن های مسجد الاقصی یورش ببرند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles