مدبولی: روابط مصر و امارات نمونه بارز برادری بین کشورهای عربی است

مصطفی مدبولی ، نخست وزیر مصر تاکید کرد: روابط مصر و امارات نمونه بارزی از برادری بین کشورهای عربی و الگویی منحصر به فرد از هماهنگی دیدگاه ها و مواضع می باشد.
وی افزود رهبران سیاسی هر دو کشور برادر برگسترش روابط همکاری و توسعه آن تاکید دارند.

مدبولی جمعه در سخنرانی خود به مناسبت پنجاهمین جشن اتحاد امارات تاکید کرد: رهبری سیاسی در هر دو کشور برادر خواستار گسترش همکاری و تحکیم آن است.

مدبولی خاطرنشان کرد: جشن طلایی امارات همزمان با نمایشگاه اکسپو 2020 دبی به عنوان یک نمایشگاه منحصر به فرد برگزار می شود. این مسئله امارات را در مرکز توجه جهانیان قرار داده و نشانگر اراده امارات برای پیشترفت است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles