قدیروف: مرحله دوم عملیات نظامی ویژه باید در سراسر اوکراین انجام شود

رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن بر لزوم اجرای مرحله دوم عملیات نظامی ویژه روسیه نه تنها در قلمرو جمهوری های دونباس، بلکه در سراسر اوکراین تاکید کرد.

قدیروف بیان کرد: نکته اصلی شروع مرحله دوم است، و به طور خاص اجرای عملیات ویژه نه تنها در قلمرو لوگانسک و دونتسک، بلکه در سراسر اوکراین. چرا؟ زیرا همه کشورهای جهان، مسلح به بهترین سلاح ها، به طور وقیحانه ای سلاح به اوکراین ارائه می کنند.

وی خاطرنشان کرد: “این سلاح ها در حال حاضر به مردم محلی فروخته می شود، این یک هرج و مرج جهانی است، یک بی قانونی، برای این که این کار ادامه پیدا نکند، باید به آن پایان دهیم، باید مرحله دوم را شروع کنیم.”

رئیس جمهور چچن گفت: “ما به گفت وگو با سایر کشورهایی که به هر طریقی می خواهند با ما روابط برقرار کنند، ادامه می دهیم، اگر آنها خواهان تحریم هستند، ما با تحریم ها مبارزه خواهیم کرد و اگر آنها خواهان جنگ هستند، ما می جنگیم.”

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles