برخی دنبال سیاسی کردن روند تشکیل دولت لبنان هستند؛ عون: دنبال یک سوم کابینه نیستم

به گزارش یونیوز به نظر می رسید رابطه میان رئیس جمهور لبنان و نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه دولت متشنج شده است. دلیل آن مطرح شدن شایعاتی پیرامون تشکیل کابینه در روزهای آتی بوده است. نخست وزیر مکلف لبنان در واکنش به این شایعات اعلام کرد که آنچه در رسانه‌ها درباره تدوین ساختار نهایی دولت آمده است، صحت ندارد.

دفتر اطلاع رسانی نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: میشل عون، رئیس جمهور لبنان به رویکرد عملی برای تشکیل دولت براساس قواعد قانون اساسی و متناسب با نیازهای مرحله دشواری که لبنان در آن به سر می‌برد تشویق می‌کند. برخی می‌خواهند روند تشکیل دولت را به بازار سیاسی و رسانه‌ای براساس دروغ گویی‌ها تبدیل کنند تا اتهام ناکام گذاشتن روند تشکیل دولت را از خود دور کنند و به دیگران بچسبانند.

وی گفت: میشل عون براساس اصولی که از روز اول مشخص کرد و براساس همکاری و مشورت برای روند تشکیل دولت تلاش می‌کند و در مقابل به دنبال همکاری سازنده به دور از شروط است.

در این بیانیه آمده است: میقاتی برای برگزاری دیدارهای مختلفی برای تشکیل دولت تلاش می‌کند و تا زمان تدوین ساختار نهایی دولت به هیچ توافق نهایی با هیچ کسی پایبند نیست و آنچه خلاف این گفته می‌شود صحت ندارد.

از سوی دیگر، میشل عون اعلام کرد: من بارها گفتم که خواهان یک سوم باقیمانده پست‌های کابینه نیستم چراکه شرایط دشوار لبنان ایجاب می‌کند همگان به مسئولیت خود عمل کنند و برای نجات وطن و مردم تلاش کنند.

وی گفت که برخی مسئولان در دوره اخیر تحلیل‌های نادرستی را ارائه کرده و دلیل تأخیر در تشکیل دولت را تمایل عون برای دستیابی به یک سوم باقیمانده می‌دانند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles