الزهار:بی اعتمادی به اسرائیل باعث شده از وساطت بین المللی خبری نباشد

به گزارش یونیوز «محمود الزهار» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس روز پنجشنبه در اظهاراتی گفت اگر رژیم اشغالگر صهیونیست قصد مجازات کردن نوار غزه را دارد و بدین منظور حلقه حصار علیه آن را خصوصا پس از نبرد شمشیر قدس بیشتر کرده، اکنون فهمیده است که مقاومت می تواند به هر وجب از خاک فلسطین دسترسی داشته باشد.

الزهار در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز گفت رژیم اشغالگر صهیونیست با سیاستی که در پیش گرفته فلسطینیان را مجبور کرده به راه کارهای خشونت آمیز متوسل شوند تا شرایط دردناک انسانی و معیشتی خود را تغییر دهند. او تأکید کرد اتفاقی که در روزهای گذشته افتاد درس دیگری برای دولت تازه روی کار آمده رژیم صهیونیستی بود.

او درباره پرونده مبادله اسرا گفت نمی توان برای اسرای ما بهایی تعیین کرد. اسیر در مقابل اسیر آزاد می شود. انتخاب نام اسرا در هر مبادله ای در آینده با مشورت با خود اسرا در زندان ها انجام خواهد شد.

الزهار هم چنین تأکید کرد در حال حاضر هیچ میانجیگر بین المللی نیست که به پیش رفت این پرونده کمکی کرده باشد؛ با ناموفق بودن وساطت های قبلی همه نسبت به رژیم صهیونیستی بی اعتماد شده اند.

عضو دفتر سیاسی حماس با تأکید بر لزوم خودداری از تکرار تجربه های سابق خواستار ضمانت گرفتن از گروه های بین المللی جهت بازداشت نکردن اسرایی شد که در معامله آزاد می شوند. او تأکید کرد این موضوع یکی از مهم ترین چالش های کنونی ماست.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles