حزب الله شعار انتخاباتی 2022 خود را مطرح می کند: ” هستیم.. محافظت خواهیم کرد و خواهیم ساخت”

واحد فعالیت های رسانه ای حزب الله شعار انتخابات 2022 را با عنوان « هستیم حفاظت می کنیم و می سازیم» را اعلام کرد.

این شعار ادامه شعار انتخاباتی 2018 “ما محافظت می کنیم و می سازیم” است که هدف آن نشان دادن توجه به ساخت و ساز در کنار حفاظت از وطن است.

بخش طراحی واحد روی لوگو به گونه ای کار کردند که از نظر رنگ، سبک و فونت الهام گرفته از هویت عمومی حزب الله باشد.

این لوگو در یک کمپین رسانه ای در همه سطوح توزیع می شود که در تبلیغات در فضای باز، شبکه های اجتماعی و رسانه ها می رسد.

همچنین یک شاخص دقیق تهیه شد که تمام نیازهای مبارزات انتخاباتی را برآورده می کند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles