مقداد: سوریه به حمایت از مردم فلسطین ادامه خواهد داد

فیصل مقداد، وزیر امور خارجه و دور از وطن سوریه، تصریح کرد که هدف یورش های شدیدی که سوریه و مردم فلسطین در معرض ان قرار دارند، پایان دادن به حقوق کشورهای عربی و نیز ایستادگی مردم فلسطین و سوریه می باشد.

در دیدار عزام الاحمد عضو کمیته اجرایی سازمان ازادیبخش فلسطین، مقداد گفت که این حمله همچنین در پی پایان دادن به حق بازگشت مردم فلسطین و تشکیل دولت مستقل است.

وی تاکید کرد که مسئله فلسطین همچنان موضوع اصلی سوریه باقی خواهد ماند. «سوریه به حمایت از مردم فلسطین و حق مسلم انان برای خودمختاری و تاسیس کشور مستقل خود در بیت المقدس به عنوان پایتخت ادامه خواهد داد و طبق قطعنامه شماره ۱۹۴ سال ۱۹۴۸، دولت فلسطین را به طور کامل در سازمان ملل متحد عضویت خواهد داد و پناهندگان را به خانه هایشان بازخواهد گرداند.»

وی طرح اشغال شهرک ها را که در سرزمین های فلسطینی متوقف نشده بود و نیز حمایتی را که ساکنان مناطق غربی دریافت می کنند, محکوم کرد.

به نوبه خود، ال احمد اوضاع دشواری را که جنبش فلسطینی ها در پیش گرفته اند و جنگ مردم فلسطین را در مواجهه با قتل عام های اسرائیل و سیاست های اشغال نژادپرستانه افراطی توضیح داد.

این در حالی است که دولت سوریه هرگز مواضع جدی خود در پشتیبانی از اشتی ملت فلسطین و دستیابی به حقوق قانونی ایشان را رها نکرده است.

الاحمد از جهان خواست تا شکایات مردم فلسطین را که از اشغال این سرزمین در یهودیه و اقدامات اسکان ان و پروژه صهیونیستی که از بیانیه چهار بنیاد اغاز شده است، تا به حال فراموش نکنند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles