راهپیمایی ابراز همبستگی با مردم فلسطین در دانشگاه کراچی

بنیاد فلسطین و سازمان دانشجویان امامیه برای اعلام همبستگی با مردم فلسطین «راهپیمایی صلح» را در دانشگاه کراچی ترتیب دادند.
رهبران سیاسی و اجتماعی در این راهپیمایی شرکت کردند.دکتر صابر دبیرکل بنیاد فلسطین هدف از این راهپیمایی را آگاهی سازی جوانان به موضوع فلسطین دانست.

جمع کثیری از دانشجویان با برافراشتن پرچم فلسطین و سردادن شعارهایی بر مظلومیت مردم فلسطین تاکید کردند و خواستار آزادی فلسطین شدند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles