رهبر شیعیان: در مطالبه حقوق عمومی خود سازش نمیکنیم و از هیچ گونه فداکاری در این زمینه دریغ نخواهیم کرد

آقای ساجد علی النقوی، رهبر شیعیان پاکستان، خواستار تضمین حاکمیت قانون اساسی، حقوق بشر اساسی و حمایت از آزادی شخصی مندرج در قانون اساسی شد و تاکید کرد که بدون این شرایط “تشکیل یک جامعه توسعه یافته و متمدن غیرممکن است.”

سید نقوی امروز چهارشنبه گفت: “همه اقشار جامعه دچار اضطراب و ناامنی هستند، اخبار حملات روزانه به افراد بی گناه و اموال شخصی شهروندان از جمله تجاوزات غیراخلاقی مدام در حال افزایش است و حقوق عمومی در سراسر کشور تحت یک سیاست خاص تضییع می شود.»

وی با اشاره به اینکه دولت می‌گوید «دولت مثل مادر است» و از سوی دیگر علیه خدمات قانونی و مشروع شکایت می‌کند، گفت: این یک تحقیر برای شهروندان شریف و تضییع آشکار حق آنهاست. حمله به آزادی های مدنی مساوی با همگرایی با ذهنیت های تکفیری است.

© Unews Press Agency 2021

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles