هشدار حماس به صهیونیست ها درباره اقدامات اخیر آنها: شمشیر بیت المقدس هنوز در یاد ماست

مشیر المصری از رهبران حماس تأکید کرد:این جنبش در برابر جنایات مستمر اشغالگران اسرائیل علیه قدس و مردم آن ساکت نخواهد ماند.

و او در مصاحبه با یونیوزگفت: اگر صهیونیست‌ها برگردند، مقاومت برای دفاع از سرزمین و مردمش بازخواهد گشت.

مشیر المصری معتقد است که دشمن صهیونیستی سیاستی سیستماتیک و برنامه ریزی شده برای نابودی بیت المقدس را اعمال می کند، چه از طریق یهودی سازی و چه از طریق هجوم روزانه به مسجد الاقصی و همچنین حفاری ها، و اخراج و جابجایی هایی که بر زندگی مردم شهر اورشلیم و ساکنان آن به ویژه چهره های ملی تأثیر می گذارد.

المصری امروز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری یونیوز در غزه به دشمن صهیونیستی پیرامون ادامه این جنایات هشدار داد.

وی همچنین اشاره کرد: پیام نبرد شمشیر اورشلیم باید وجود داشته باشد.

وی افزود: اگر صهیونیست ها برگردند، مقاومت برای دفاع از سرزمین و مردمش، برای حفظ هویت مردم ما در بیت المقدس و عربیت آنها و برای حفظ اسلام گرایی مسجدالاقصی بازخواهد گشت.

© Unews Press Agency 2021

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles