اقامه نماز عید فطر در مسجد ایاصوفیه استانبول پس از 88 سال

روز دوشنبه مسجد بزرگ ایاصوفیه استانبول شاهد تجمع ده ها هزار نمازگزار برای اقامه اولین نماز عید فطر پس از 88 سال بود.

میدان های اطراف مسجد در منطقه سلطان احمد نیز شاهد حضور نمازگزارانی بود که جایی برای خود در داخل مسجد «آیا صوفیا» و صحن آن نیافتند.

نماز عید فطر امسال برای اولین بار پس از 88 سال در مسجد ایاصوفیا اقامه شد، در دو سال گذشته نیز به دلیل اقدامات همه گیر کرونا این نماز اقامه نشد.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles