نیروهای هیات هماهنگی: نتایج انتخابات را رد می کنیم و سردرگمی کمیسیون ظن تقلب را تأیید می کند

نیروهای هیات هماهنگی با قطعیت نتایج انتخابات جاری را رد کرد وگفت کاملا روشن است کمیسیون انتخابات نتایج را از قبل به حساب اراده مردم عراق آماده کرده بود.

و در بیانیه ای آمده است: کمیسیون انتخابات و هیپت قضائیی با پرونده استیناف بازشماری آرا مطابق با مواد قانونی معمول برخورد جدی نکردند و شواهد ارائه شده توسط نیروهای سیاسی و اثبات اشتباهات کمیسیون برای بازشماری دستی آرا و تغییر واضح در نتیجه انتخابات کافی بود . نمونه‌ای از مغایرت کمیسیون با فایل انطباق این است که یک بار در مورد تغییرات درصدها صحبت می‌کند و سپس بر انطباق 100٪ تاکید می کند.

نیروهای چهارچوب اعلام کردند: سردرگمی و تناقض کمیسیون در بیانیه‌ها و رویه‌های رای‌گیری، شک در بسیاری از پرونده‌ها مانند آرای باطله، ابطال ایستگاه‌ها و اثر انگشت‌های یکسان و مشاهدات ناظران داخلی و بین‌المللی را تایید می کند.

این نیروها افزودند: بارزترین شاهد گزینشی بودن هیپت قضائی انتخاباتی، پذیرش تعداد معین علیرغم انطباق تمامی درخواست‌های رد شده با ضوابط است که این شبهه را به وجود می‌آورد که اعمال عادلانه شروط و یا تسلیم به فشارهای سیاسی داخلی و خارجی وجود دارد. اتفاقی که شک را قوی تر می کند اعلام قاطع پیروزی یکی از کاندیدها و سپس عقب نشینی از آن است.

این نیروها با تکیه بر شواهد و اسناد مبنی بر وجود دستکاری قابل توجه در نتایج رای گیری موضع قاطع خود را اعلام کردند و گفتند: آنچه ما را به رد نتایج فعلی و ادامه دادخواست در دادگاه فدرال برای لغو انتخابات فرا می خواند. امیدواریم دادگاه به فشارهای سیاسی اعتنای نکرده و با ملت عراق منصفانه داشته باشد و از آرای آنها صیانت کند.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles