درگیری مسلح در جنین بامداد امروز

به گزارش یونیوز شهر قباطیه در جنوب جنین واقع در شمال کرانه باختری بامداد امروز شاهد درگیری مسلح با نظامیان صهیونست بود که به این شهر حمله ور شده بودند.

نظامیان صهیونیست بامداد امروز جمعه سه جوان را لحظه حمله به شهر قباطیه در جنوب شهر جنین بازداشت کردند.

به گفته منابع محلی، بیش از بست خودروی نظامی ساعت 6 صبح امروز وارد شهر شد و نظامیان صهیونیست چند جوان را بازداشت کردند.

این منابع افزودند نظامیان صهیونیست خانه های محله ای در این شهر را بازرسی کردند. این روزها فضایی پرتنش در شهر جنین حاکم شده است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles