ارتش لبنان هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس خود را با حضور روسای سه قوه جشن گرفت

ارتش لبنان امروز هفتاد و هفتمین سالگرد تاسیس خود را با حضور روسای سه قوه در ورزشگاه پادگان شکری غانم در فیاضیه جشن گرفت.

رئیس جمهور عون به مناسبت روز ارتش، پس از گذاشتن تاج گل بر مزار شهدای افسران ارتش، مراسم سنت شمشیر را برای افسران “دانشکده افسری” برگزار کرد.

موریس سلیم وزیر دفاع موقت و بسام مولوی وزیر موقت کشور و شهرداری ها احکام ارتقای افسران فارغ التحصیل صدمین دانشکده افسری را به شماره 121 قرائت کردند که به شرح زیر توزیع شده است: 95 نفر از ارتش، 8 نفر از امنیت داخلی، 14 نفر از امنیت عمومی و 6 نفر از امنیت دولتی.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles