اسد در دیدار با البوسعیدی: آنچه ما به عنوان عرب ها کم داریم این است که پایه های روابط سیاسی بر اساس منافع ملتها را ایجاد کنیم.

در این دیدار در مورد روابط ویژه سوریه و عمان و زمینه های همکاری دوجانبه موجود بین دو کشور برادر بحث و تبادل نظر شد و بر اهمیت ادامه کار در سطوح مختلف به منظور تقویت این روابط با تکیه بر اصول و منافع مشترک تاکید شد و اتحاد دو کشور و مردم و ایجاد مشارکت در بخش های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و به نفع مردم سوریه و عمانی و مردم منطقه عرب باشد.

در این گفتگو همچنین آخرین تحولات در عرصه عربی و منطقه و موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور اسد با اشاره به درک متقابل و دیدگاه همگرای دو کشور در مورد این موضوعات، به رویکرد و نقش متوازن سلطان نشین عمان، سیاست ها و مواضع اصولی آن در قبال سوریه و حمایت از مردم سوریه درجنگ علیه تروریسم اشاره کرد.

وی افزود: آنچه ما به عنوان عرب ها کم داریم، پایه‌گذاری روش‌شناسی روابط سیاسی و انجام گفت‌وگوهای منطقی بر اساس منافع ملت ها است و مقابله با تغییرات در واقعیت ها و جوامع عربی مستلزم تغییر رویکرد و تفکر سیاسی بر اساس منافع و موقعیت در صحنه بین المللی است.

مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
مواضيع ذات صلة
Related articles